Greenwall


greenwall logo.epsGreenwall® is een verzameling direct groene, zichtontnemende en of geluiddempende erfafscheidingen voor optimale privacy in uw tuin. Zoals de Greenwall ‘Classic’, een met groen begroeide kant-en-klare geluidswal, die rust en privacy biedt vanaf het allereerste moment. Of de Greenwall ‘Compact’, een geluidsscherm met dezelfde geluidwerende eigenschappen, maar zonder begroeiing en overal plaatsbaar, en de Greenwall ‘Quick’, een zichtwerend groen scherm, zonder geluidwerende functionaliteit.

Direct dicht, groen, geluiddempend en/of windkerend
100% privacy vanaf het moment van plaatsing. Geen doorkijk, lawaaioverlast of hinderlijke windvlagen in een tuin die omzoomd is door een product van Greenwall.

Natuurlijk milieuvriendelijk
De natuur en het (leef)milieu is steeds nadrukkelijker aandachtspunt voor gemeentes, provincies en weg- en waterbeheerders. Greenwall sluit daar goed bij aan: milieuvriendelijke, duurzame en natuurlijk groene producten, die voor een verbetering van het leefklimaat zorgen met natuurlijke uitstraling.

 

Contact

Greenwall BV – Ossebroeken 11J – 9411 VR Beilen – T +31 593-543018 – F +31 593-543083
www.greenwall.nlinfo@greenwall.nl