Algemeen

Klimaatadaptieve tuin (2019)

Hoe leg je een goede basis voor een klimaatadaptieve tuin?

Stijgende temperaturen, enorme hoosbuien en langere perioden van droogte zorgen voor wateroverlast, wegzakkend grondwater en opwarming van de stad. Bij het ontwerpen en realiseren van tuinen kunnen we maatregelen nemen die deze negatieve effecten kunnen opvangen. Oplossingen die regenwateroverlast verminderen, verdroging tegen gaan en verkoeling vergroten worden in deze kennissessie uitgebreid behandeld, door een grond- en een drainage specialist. Download presentatie (5mb)