Verwerkingstips vaste planten

Om te zorgen voor een optimale groei van de nieuwe aangeplante vaste planten is het raadzaam een aantal zaken goed in het oog te houden. In geval van problemen, twijfel of complexe plantsituaties is het raadzaam om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Lageschaar Vaste Planten kan u hierbij behulpzaam zijn.

Standplaats en soortkeuze:

Zorg in het ontwerp bij de soortenkeuze ervoor dat de gekozen soort geschikt is voor die standplaats en dat deze plant zich op die plek kan ontwikkelen naar het beeld dat men voor ogen heeft.

De bodem:

De bodem is “het fundament” van de beplanting.

Het proces begint altijd met een juiste grondbewerking. Een goede voorbereiding en eventuele grondverbetering is dan ook essentieel voor het aanslaan van de beplanting en de levensduur ervan.

Wortel-onkruiden zoals zevenblad, kweekgras e.d. zorgen in een vak met vaste planten voor veel onderhoud daarom moeten deze vooraf zorgvuldig worden verwijderd.

Storende lagen dienen vooraf te worden verwijderd en de grond dient voldoende diep te worden doorgespit. Afhankelijk van de kwaliteit van de grond (bodemmonster) is het toevoegen van een organische stof meestal voldoende (deze organische stof dient door de bovenste tien á vijftien cm van de grond doorgewerkt te worden).

Planttijdstip:

Vaste planten kunnen het gehele jaar (afhankelijk van de weersomstandigheden) geplant worden.

Voor conceptmatige beplantingen kijk op www.lageschaar.nl