Welke mogelijkheden voor een fundament?


Draagkracht van de onderbouw.

Hoe minder draagkrachtig de bestaande ondergrond, hoe zwaarder en dikker de funderingslaag moet zijn. Over het algemeen bestaan de meeste funderingen uit twee lagen.

  1. Een onderlaag die bestaat uit grove steenslag of gebroken, schone puin in de maat 20/32 mm en een afwerklaag die bestaat uit grof zand of split. De dikte van de onderlaag zal in de praktijk variƫren tussen de 15 en 30 cm. De gebruikte materialen voor de onderlaag dienen in ieder geval goed te worden verdicht door aanstampen, trillen of walsen.
  2. Gestabiliseerd zand. Deze onderlaag bestaat uit grove steenslag of gebroken, schone puin in de maat 20/32 mm en de afwerklaag bestaat uit grof zand of split gemengd met (trass)cement. Trasscement heeft als voordeel dat het geen kalkuitbloei geeft. Het zand of split wordt droog gemengd in de betonmolen in de verhouding 1 op 4. De dikte van de onderlaag zal in de praktijk variƫren tussen de 15 en 30 cm. De gebruikte materialen voor de onderlaag dienen in ieder geval goed te worden verdicht door aanstampen, trillen of walsen.

Geotextiel

Daar waar de ondergrond slechts zeer weinig draagkrachtig is, en in die gevallen waar men twijfelt over de draagkracht van de bestaande ondergrond, kan men gebruik maken van een geotextiel. Dit kunststof doek moet worden geplaatst onder de funderingsmaterialen, zodat de druk gelijkmatiger wordt verdeeld.

Betonplaat als onderbouw

Bij dunne bestratingsproducten bijvoorbeeld bij natuursteen of keramische tegels van 2 a 3 cm dikte is een stevige fundering van groot belang. Een onderbouw van een betonplaat is in veel gevallen dan gewenst en of de verwerking van deze bestrating in de trassdrainagemortel. De opbouw bestaat uit een puinbaan of korrelmix van ongeveer 25 cm. Vervolgens de trassdrainagemortel 6 tot 8 cm (voetgangersgebied) en de tegels in de verse mortel verwerken. Eerst de onderzijde van de tegel insmeren met een hecht-emulsie en de tegel in de verse mortel verwerken.
De verwachte belasting (druk) bepaald de dikte van de fundering. Voor een oprit, waar personenwagens overheen moeten, dient de fundering steviger en dikker te zijn, dan voor het tuinpad, dat enkel en alleen gebruikt wordt door voetgangers.
Meer verwerkingstips