Welke mogelijkheden voor bemesting?


Om echt duurzaam met de bodem om te gaan heeft ECOstyle de Bodemcheck® ontwikkeld waarmee hoveniers in een aantal stappen een vitale bodem kunnen realiseren; een bodem waarin voldoende biodiversiteit aanwezig is met de juiste balans tussen lucht, vocht, voeding, structuur en bodemleven. Kijk onder verwerkingstips voor het stappenplan.