Verwerkingstips bemesting


Structuur.

Een goede bodemstructuur is het meest essentiële aspect van duurzaam bodemonderhoud. Het bepaalt hoeveel water en zuurstof er beschikbaar is in droge en natte omstandigheden, en in hoeverre wortels en bodemleven ongehinderd kunnen ontwikkelen. Vaak is de bodemstructuur niet optimaal doordat de grond te schraal is of te veel klei bevat. Ook bij aanleg en renovatie ontstaan vaak problemen met de bodemstructuur door het gebruik van zware machines, intensieve betreding of door natte omstandigheden.

Er zijn verschillende producten die helpen de structuur blijvend te verbeteren. Om zandgrond te verbeteren kan gewerkt worden met Bentoniet, een kleimineraal die ervoor zorgt dat vocht en voeding in de bodem structureel beter worden vastgehouden. Voor het verbeteren van kleigrond is Basaltmeel uitermate geschikt. Basaltmeel bestaat uit kiezelzuur, sporenelementen en mineralen en zorgt ervoor dat de kleigrond meer een open structuur krijgt waardoor de lucht- en waterhuishouding structureel verbetert.

Zuurgraad (pH-waarde)

Een actueel thema bij tuinonderhoud betreft het verzuren van de grond. Het is een steeds terugkerend fenomeen dat ontstaat door regen maar ook door natuurlijke afbraakprocessen in de bodem. Een te zure bodem heeft een nadelige invloed op de groei van planten en gazon. Zo neemt bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voedingsstoffen af bij een te lage of te hoge pH, terwijl zware metalen bij een lage pH juist gemakkelijk vrijkomen. Ook de ontwikkeling en activiteit van micro-organismen neemt af bij een lage pH. De ideale pHwaarde van een bodem ligt tussen de 5,5 en 7. Voor het verkrijgen en behouden van de juiste pH-waarde kan gewerkt worden met kalk, bijvoorbeeld OpMaat Kalk van ECOstyle.

Organische stof

Een juiste hoeveelheid organische stof in de bodem (humus) is niet alleen van belang als voeding voor het bodemleven, maar is ook essentieel voor een goede bodemstructuur. Bij zandgronden zorgt organische stof voor een betere buffering van vocht en voeding. De voeding blijft het hele jaar door beter beschikbaar, terwijl in droge perioden de plant het vocht uit de organische stof kan opnemen waardoor de droogtegevoeligheid sterk afneemt. Bij kleigronden zorgt organische stof voor een rullere structuur waardoor de waterdoorlaatbaarheid verbetert, er meer zuurstof in de toplaag komt en het dichtslaan van de grond wordt voorkomen. Organische stof kan worden ingebracht door het gebruik van hoogwaardige compost of bijvoorbeeld Cocopeat Plantaarde.

Check op bodemleven

Een gezonde bodem bevat veel bodemleven (gisten, schimmels, bacteriën, regenwormen, enz.). Gezond bodemleven zorgt voor voldoende beschikbare voeding voor planten door de omzetting van organische (mest)stof, maar ook door het vrijmaken en vastleggen van voedingselementen zoals stikstof, fosfaat, kalium en magnesium. Daarnaast verbetert bodemleven de structuur door het “aan elkaar lijmen” van bodemdeeltjes tijdens de afbraak van organische stof. Ook beschermt bodemleven de plant op natuurlijke wijze tegen ziekteverwekkende bacteriën en schimmels. Kortom, ze zijn onmisbaar in een goede bodem. In de praktijk is het niet vanzelfsprekend dat er voldoende micro-organismen in de bodem aanwezig zijn. Door gebrek aan zuurstof (verdichting), gebrek aan organische stof en door structureel gebruik van mineralen (zouten), kan een gebrek aan bodemleven ontstaan.

Er zijn drie manieren om micro-organismen toe te dienen aan de bodem:

1. Door de bodemactivator Terra-Fertiel

2. Door microbiële meststoffen uit de Myco- en OpMaat-lijn

3. Door organische stof die micro-organismen bevat (Cocopeat Plantaarde)

Voedingsstoffen

Een goede voedingstoestand van de bodem is noodzakelijk voor een gezonde plant. Een bodemanalyse geeft het beste beeld van de voedingstoestand. Aan de hand van de analyse kan vervolgens een bemestingsadvies op maat gemaakt worden.

ECOstyle werkt al jaren volgens het principe biodiversiteit. Vanuit die gedachte is het volledige professional line assortiment voor hoveniers ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op www.ecostyle.nl/hoveniers