Verwerkingstips afwatering


Lijngoten.

  • Dienen gesteld te worden op gestabiliseerd zand of op een laag stelbeton
  • Als de goot bereden moet kunnen worden dan is inbouw op beton vereist
  • Aansluiting op rioolleiding 110, hemelwaterleiding 75 / 80 of infiltratiepakket met overgangsstukken
  • Pas stankslot toe bij overgang naar vuilwaterriool
  • Pas inspectieluikjes toe bij toepassing van sleufgoten

Zie op bijgaande link specifieke inbouwhandleidingen:
https://www.aco-easygarden.nl/producten/afwatering-rondom-huis-en-tuin/lijngoten/sleufgoten

Puntafwatering.

  • Pas waterdoorlatend geotextiel toe rond infiltratieputten 1
  • Stel put op gestabiliseerd zand of beton om verzakking te voorkomen
  • Pas put met stankslot toe bij aansluiting op vuilwaterriool
  • Zaag zorgvuldig afdekking bij betegelbare put